Vzpomínky vždy zůstanou Všechny živé bytosti mají stejnou duši, i když tělem se navzájem liší.
Hippokrates
Každé sbohem zrodí vzpomínku je jen na nás, jak ji uchováme V našich srdcích jsou s námi Naši nejlepší přátelé nikdy
nemívají míň jak čtyři nohy. Colette