Stačí zavolat na naši NONSTOP linku 48 10 12 200 nebo nás kontaktovat emailem. Probereme s vámi vše potřebné, počínaje vyzvednutím zvířátka u vás doma či vašeho veterináře, vyslechneme vaše přání ohledně podrobností obřadu a kremace. Představíme vám vhodnou urničku či jiný památeční předmět a další služby.

Ano. Velice dbáme na nezklamání důvěry našich klientů. V okamžiku převzetí vašeho zvířátka, jej označíme kremačním přívěskem s unikátním kódem. Tento kód bude vašeho mazlíčka provázet po celou dobu uložení v chladícím boxu i kremační peci. Tento nezaměnitelný kremační přívěsek je pak spolu s popelem vsypán do vybrané urničky. Malá část popela může být na vaše přání použita k výrobě památečního skla dle vašeho výběru.

Ano. Naše moderní kremační pec je určena pouze k individuálním kremacím. Celý proces kremace je neustále monitorován kamerovým systémem. Budete-li chtít mít 100% jistotu, že je vaše zvířátko v kremační peci samotné, je možné proces kremace sledovat na obrazovce u nás v krematoriu nebo můžete získat záznam na DVD.

Po vyjmutí popele z kremační pece, musí dojít k jeho zchlazení a úpravě v zařízení zvaném kremulátor, ve kterém je z popela vytvořen jemný prášek. Ten je pak vsypán do vámi vybrané urničky spolu s kremačním přívěskem. Celý tento proces je dokončen do 1 hodiny po kremaci. Poté si urničku můžete odnést s sebou.

Vaše zvířátko je při převzetí označeno kremačním přívěskem s unikátním kódem, který ho provází celým procesem kremace. Stejný unikátní kód je i na objednávce kremačních služeb a speciálním vaku, ve kterém je zvířátko uloženo až do kremace v chladícím boxu. Před termínem kremace je z vaku vyjmuto, vloženo do vámi vybrané rakve a zváženo. Přejete-li si rozloučení s obřadem, je zvířátko upraveno k obřadu dle vašeho přání. Při samotné kremaci je zvířátko vždy v kremační peci samotné. Po kremaci je popel přemístěn do chladících nádob a následně upraven v kremulátoru. V tomto zařízení se z popela vytvoří jemný, hebký prášek, který je vsypán spolu s kremačním přívěskem do vybrané urničky.

Zvířátko u vás vyzvedneme kdykoliv, včetně víkendů či svátků. Po předchozí telefonické domluvě a v závislosti na vzdálenosti a momentální vytíženosti k vám přijedeme do několika hodin. Vždy se budeme snažit, aby to bylo co možná nejdříve. Denně využívají služby našeho Krematoria zvířat klienti z Libereckého, Ústeckého, Karlovarského či Královehradeckého kraje, Prahy a z velké části Středních Čech. Pro vašeho mazlíčka však přijedeme kamkoliv v České republice.

Ano můžete. Jsme vám k dispozici nepřetržitě. Zastihnete nás tu vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:30. Mimo tyto hodiny nás můžete kontaktovat na naší NONSTOP lince a my přijedeme převzít vaše zvířátko v čase, na kterém se domluvíme, a to po celé České republice.

Nejprve společně vyplníme objednávku kremačních služeb, která má stejný unikátní kód jako kremační přívěsek. V tomto jednoduchém formuláři jsou základní údaje o vás a zvířátku, podrobnosti a vaše přání ohledně obřadu i kremace, výběr urničky či památečního skla. Po zkontrolování nezbytných dokladů od vás převezmeme zvířátko, označíme ho kremačním přívěskem a uložíme ve speciálním vaku do chladícího boxu, kde bude až do termínu kremace.

Majitel zvířátka musí doložit, že jeho mazlíček byl řádně očkován a že v období 7 dní před smrtí nikoho nezranil. Naši pracovníci budou mít potřebné formuláře vždy připravené. Je vhodné mít připravený očkovací průkaz a případně ohledací list od veterinárního lékaře. Potřebné formuláře ke stažení cestne-prohlaseni-majiteleOhledací zpráva veterináře.

Ne, kremaci lze udělat jakémukoliv zvířátku ze zájmového chovu. Může se jednat o králíčky, hlodavce, želvy, papoušky a další druhy. Maximální váha mazlíčka může být 92 kg.

Obřad připravíme dle vašeho přání. Zvířátko je učesáno, upraveno a vloženo do vybrané rakvičky. Naaranžujeme květiny a svíčky. Vyberete si hudbu nebo si ji můžete přinést vlastní na CD nebo USB disku. Na rozloučenou můžete svému zvířátku přinést poslední pamlsek či oblíbenou hračku nebo květiny. K osobnímu rozloučení se svým mazlíčkem budete mít dostatek času.

Ano. Proces samotné kremace je neustále monitorován kamerovým systémem. Budete-li si přát sledovat vlastní žeh, je možné úvodní část kremace sledovat na obrazovce u nás v krematoriu. Máte tak jistotu, že kremace Vašeho zvířátka je opravdu individuální, a že je v peci opravdu samo. Záznam ze samotné kremace vám také můžeme předat na DVD nosiči.

Krematorium zvířat není kafilerie. Mezitím je obrovský technologický a především etický rozdíl.

Krematorium zvířat slouží k etickému a pietnímu rozloučení s milovaným domácím mazlíčkem, který byl po dlouhá léta členem rodiny a naším věrným přítelem a společníkem. Kremace probíhá spálením v moderní dvoukomorové kremační peci za velmi vysoké teploty. V primární spalovací komoře probíhá spálení ostatků. Vzniklé spaliny se současně spalují v sekundární spalovací komoře za teploty minimálně 850 stupňů Celsia. Zbylý popel se po vychlazení zpracuje v zařízení zvaném kremulátor na jemný prášek, který je vsypán do vybrané urny. Malá část popela (několik gramů) může být na vaše přání použita k výrobě Památečního skla v naší sklárně.

Kafilerie je průmyslový asanační podnik, který je nezbytný pro neškodné zpracování vedlejších živočišných produktů, jako je například zkažené maso, uhynulá zvířata a především nevyužité části zvířecích těl z jatek. V kafilerii se nic nepálí. Živočišné odpady jsou rozemlety na menší části a za vysoké teploty a tlaku, jsou zpracovány na masokostní moučku a tuk. Tuk je dále čištěn a průmyslově využíván. Masokostní moučka se používá v cementárnách, k výrobě krmiv pro nehospodářská zvířata nebo jako hnojivo.

Dle Zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) a Vyhlášky č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu jsou stanovena velmi přísná pravidla pro nakládání s těly uhynulých zvířat v zájmovém chovu. Z pohledu zákona existují pouze čtyři možnosti, jak v případě úhynu domácího mazlíčka postupovat a jak naložit s jeho ostatky.

 1. Zvířecí krematorium – k dispozici vám je naše NONSTOP linka 48 10 12 200
 2. Hřbitov zvířat – specializované pohřebiště pro zvířata ze zájmových chovů
 3. Kafilérie – Asanační kafilerní podnik – neškodná likvidace zvířátka spolu s dalšími vedlejšími živočišnými odpady (uhynulá hospodářská zvířata, odpad z jatek apod.)
 4. Uložení zvířátka na vlastním pozemku, při dodržení těchto podmínek
  1.  minimální vzdálenost 200 m od vodního zdroje – nesmí být kontaminován vodní zdroj,
  2. minimální vzdálenost 100 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo rodinné rekreace,
  3. minimální vzdálenost 100 m od pozemní komunikace (s výjimkou příjezdové komunikace)
  4. minimální vzdálenost 50 m od hranice sousedního pozemku
  5. velikost výkopu musí odpovídat velikosti zvířete a vrstva zeminy nad tělem musí být minimálně 50 cm, v případě váhy zvířete větší než 100 kg, musí být vrstva zeminy nad tělem minimálně 100 cm
  6. na dně výkopu se nesmí objevit voda
  7. pokud je tělo ukládáno do výkopu v obalu, musí být obal rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí
  8. tělo musí být ošetřeno vhodným desinfekčním prostředkem např. nehašeným vápnem

Krematorium zvířat či specializovaný hřbitov zvířat, představují etický a důstojný způsob, jak se rozloučit se svým zvířecím kamarádem a naposledy mu poděkovat za jeho přítomnost ve vašem životě.

Platby u Vás i v krematoriu jsou možné v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet. Nebojte se nás na cokoliv zeptat, vždy se budeme snažit hledat cestu, jak vyhovět vašim přáním i finančním možnostem.

Kremační služby na splátky – pokud jste se dostali do složité finanční situace, která vám neumožňuje uhradit celou částku najednou, lze sjednat v individuálních případech splátky. Více informací o této službě naleznete zde a naši pracovníci Vám vše ochotně vysvětlí.

Ano. Slevy pro seniory, držitele průkazu ZTP, asisteční, služební a lovecké psy poskytujeme.
Slevu je třeba vždy doložit příslušnými doklady.

ZTP – Očkovací průkaz psa, kde je žadatel uveden jako majitel psa + průkaz ZTP

SENIOR – Očkovací průkaz psa, kde je žadatel uveden jako majitel psa + foto občanského průkazu

ASISTENČNÍ – Služební průkaz vodícího či asistenčního psa (případně certifikát z organizace, která psa cvičila včetně kontaktů na organizaci) + foto Očkovacího průkazu psa, kde je žadatel uveden jako majitel psa

LOVECKÝ – Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu + Očkovací průkaz psa, kde je žadatel uveden jako majitel psa

Máte-li další otázky, kdykoliv nás kontaktujte na info@KrematoriumZviratCL.cz nebo na NONSTOP LINCE 48 10 12 200.