Strom biodiverzity pro libereckou zoo

Náš projekt křišťálového stromu EIWA nemá uplatnění pouze v pietní oblasti. Díky univerzálnosti konceptu nejnovější verze EIWY 2.0 ho lze využít mnoha komerčními i nekomerčními způsoby například jako symbol města, k podpoře charitativních a komerčních projektů či turistického ruchu. Jsme připraveni EIWU přizpůsobit potřebám našich klientů a máme radost z každého kreativního využití jejího potenciálu.

Prvním projektem z nepietní oblasti se stalo vytvoření Stromu biodiverzity pro libereckou zoologickou zahradu. Strom je součástí širšího projektu zoo a jeho lístky na tomto stromě slouží jako poděkování sponzorům a dárcům, kteří podporují provoz liberecké zoo a její výzkumné či záchranné aktivity. Strom biodiverzity je plnohodnotný fundraisingový nástroj pro získávání provozních prostředků na chod zoo. Zároveň je nepřehlédnutelnou dominantou vstupního foyer zahrady a účinným marketingovým nástrojem pro zviditelnění jejich úžasné práce.

Více informací o projektu EIWA – Křišťálový strom vzpomínek naleznete na stránkách www.eiwa.cz